Senin, 09 Maret 2015

Susunan Kepengurusan PKPT IPNU IPPNU UNNES Tahun 2015
Sebuah Organisasi yang baik adalah organisasi yang senantiasa bergerak dan berkembang kearah yang lebih baik, tentunya hal itu sangat dipengaruhi oleh berbagai hal diantaranya adalah kualitas dari dari pengurus organisasi tersebut, maka regenerasi dari sebuah organisasi sangatlah penting untuk terus melanjutkan estafet perjuangan para pendiri organisasi agar visi dan misi dari organisasi tersebut dapat tercapai. Inilah Squad  super yang tergabung dalam wadah organisasi IPNU IPPNU UNNES tahun 2015 yang baru saja dilantik tanggal 1 Maret 2015 di Gedung B6 FBS UNNES.


 
PENGURUS PKPT IPNU UNNES 2015

A.    PENGURUS HARIAN

Ketua              : M. Ghulam Dhofir Mansyur
Twitter : @Ghulam_daeroby
Wakil Ketua    : Saroful Anam
Sekertaris         : Ahmad Syaidur Rozat
Sekertaris II     : M. Syarif Hidayat
Bendahara I     : Hendi Supriyatna
Bendahara II   : M. Fatihul Birri

B.     Departemen Pengembangan Organisasi
Kepala Departemen                : Ahmad Alfian Risydan Yasin
Sekertaris Departemen            : Muhammad Syofi’i
Staff Ahli                                : M. Ikhsan nawawi
Imam fauzi
Feri Riskiana

C.    Departemen Pendidikan dan Kaderisai
Kepala Departemen                 : Rif”ul Mazid Maulana
Sekertaris Departemen            : Ahmad Zaini
Staff Ahli                                : Husni Tamrin
Priyo Tri Isyanto

D.    Departemen Advokasi dan Dakwah
Kepala Departemen                 : Triasno Putranto
Sekertaris Departemen            : Aufa Hasan Firdaus
Staff Ahli                                : Muhammad Anshory
Ahmad Dafid Lukman

E.     Departemen Minat Bakat, dan Seni
Kepala Departemen                 : Muh. Eko Saputro
Sekertaris Departemen            : Ahmad Daroini Ma’sum
Staff Ahli                                : Muhammad Sufyan Tsauri
Imam Syafii

F.     Departemen Sosial dan Humas
Kepala Departemen                 : Munawar Cholil
Sekertaris Departemen            : Fadlur rohman fahmi
Staff Ahli                                : Sutiyono
Muh Abdul Aziz

G.    Lembaga Pers dan Jurnalistik
Kepala Lembaga                     : Farid Lutfi Assidqi
Sekertaris Lembaga                 : Fika Rofiuddin Izza
Staff Ahli                                : Panduan Pridayyanto
Syafrudi

H.    Lembaga Ekonomi
Kepala Lembaga                     : Nur Salim
Sekertaris Lembaga                 : Syarifudin
Staff Ahli                                : Eko Budi Utomo

I.       Lemabaga Corp Bridge Pelajar
Kepala Lembaga                     : Miftahuroyyan
Sekertaris Lembaga                 : M. Amirudin Nasrulloh
Staff Ahli                                : Bachtiar Yudo Sudiro


PENGURUS PKPT IPPNU UNNES 2015

A.    PENGURUS HARIAN
Ketua               : Alifa Muhandis Sholiha Afif
                          Facebook       : 
https://www.facebook.com/alifa.muhandis?fref=ts
                          Twitter           :  
@alifamuhandis

Wakil Ketua    : Iqbalina Zahro
Sekertaris I      : Afifah
Sekertaris II     : Shofwatul Mala
Bendahara I     : Nala Chutmiyatul Abidah
Bendahara II   : Nur Kholifatun Nisa

B.     Departemen Pengembangan Organisasi
Kepala Departemen                 : Akhil Basyiroh
Sekertaris Departemen            : Uswatun Khasanah
Staff Ahli                                : Dewi Ulfiatunnisa’
         Ulfa Khasanatun Nikmah 
         Mu’tayunah

C.    Departemen Pendidikan dan Kaderisai
Kepala Departemen                 : Ratih Tyas Arini
Sekertaris Departemen            : Tafrikhatus Sa’adah
Staff Ahli                                : Umi Nur Avivah
                                                Rifqi Mazida N S
Nur Zumroh

D.    Departemen Advokasi dan Dakwah
Kepala Departemen                 : Meis Dania Nila Rosyida
Sekertaris Departemen            : Mur Ifatul Miskiyah
Staff Ahli                                : Ismi Nurlatifah Rahmawati
                                                Siti Maemunatul Achadah
Rahayu Puji Lestari
                                                Nur Fatihah Azizatul M.

E.     Departemen Minat Bakat, dan Seni
Kepala Departemen                 : Isyti Karimah
Sekertaris Departemen            : Iswatun Chasanah
Staff Ahli                                : Wahyu Puji Lestari
                                                Dani Puspitasari
Afidatul Ummah

F.     Departemen Sosial dan Humas
Kepala Departemen                 : Putri Septiyana Ningrum
Sekertaris Departemen            : Elok Mutiara
Staff Ahli                                : Alfiatin Nur Khasanah
                                                Umi Erniasih

G.    Lembaga Pers dan Jurnalistik
Kepala Lembaga                     : Afrida Nuzlul Aini
Sekertaris Lembaga                 : Lulu’ Musthofia
Staff Ahli                                : Anin Rahmawati
                                                Rovika Agustina

H.    Lembaga Ekonomi
Kepala Lembaga                     : Rochmani
Sekertaris Lembaga                 : Zidni Imania
Staff Ahli                                : Munawaroh Ulfah
Siti Khoerun Nisa
Fatihatul Inayah

I.       Lemabaga Korp Pelajar Putri
Kepala Lembaga                     : Ratih Hidayah
Sekertaris Lembaga                 : Siti Nurasiyati
Staff Ahli                                : Raudhotul Lu’lua
Haryati

Tidak ada komentar:

Posting Komentar